söndag 21 maj 2017

Debatt i Borås tidning

Det är lätt att se “ME-sjuka” som en homogen grupp. I verkligheten ser våra situationer mycket olika ut. Några, även om det är en ganska liten grupp, har en sådan lätt form av ME att de klarar av att arbeta till viss del, medan andra är så svårt sjuka att de är helt sängliggande. Uppskattningsvis är 25% av de ME-sjuka så svårt sjuka att de är helt hem- eller sängbundna. 

 
Den 23 april, framsidan av Borås tidning

I april berättade Borås tidning om Susanne som tillhör gruppen de allra svårast sjuka. Artikeln har följts upp av flera debattartiklar som tydligt visar hur situationen idag ser ut. De läkare som har satt sig in i den senaste forskningen backar upp RME:s syn på situationen, medan vården ute i landstingen tyvärr inte har bilden riktigt klar för sig.


Och här finns de debattartiklar som blev resultatet av artikeln:
En av RME:s viktigaste uppgifter är, enligt en av de första punkterna i våra stadgar, att verka för att diagnosen ME/CFS (G93.3) blir känd och erkänd.

Detta gör vi genom att bevaka och sprida forskningsrön och annan information om sjukdomen. Det innebär att vi har kontakt med både svenska och internationella forskare och även med andra patientorganisationer för ME/CFS runt om i världen. Där får vi mycket kunskap och information vi gärna delar med oss av till politiker och anställda inom vården, som är de som ska ta beslut om och sedan bedriva en bra vård.

Vi välkomnar alla beslutsfattare liksom de som utför arbetet att ta kontakt med oss för att tillsammans förbättra situationen för alla ME-sjuka, till exempel för Susanne!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar