tisdag 6 mars 2018

Möte med Socialstyrelsen och besök av Annika Strandhäll på Stora Sköndals ME-mottagning

I måndags hade RME möte med Socialstyrelsen på förmiddagen som handlade om den process som nu påbörjas för att formulera beslutsunderlag till Försäkringskassan. Deltagare från RME var Kerstin Heiling,  Jonas Blomberg, Sture Eriksson, Jenny Lundgren och Conny Stålnacke. Alla var överens om att det var ett bra möte och innan Kerstin, som är ordförande i RME, hann fråga sa representanterna från Socialstyrelsen att de ville ha fortsatt kontakt.

På eftermiddagen kom socialminister Annika Strandhäll på besök till ME-mottagningen på Stora Sköndal (efter förslag från RME). Sture Eriksson och Kerstin Heiling representerade RME. Också det blev ett bra möte - personalen på mottagningen informerade om sitt arbete, det höga patienttrycket och inte minst om svårigheterna i kontakterna med Försäkringskassan.

I samband med båda mötena lämnade RME över dels skrivelser med forskningsinformation, uppmaning till ökade forskningsanslag, förslag till åtgärder för att öka kunskapsnivån i vården, inrättande av specialmottagningar i varje landsting och information om hur illa ME-sjuka blir hanterade av FK. 

Dessutom lämnade RME en mapp med IACFS/MEs Primer för vuxna och den Primer för barn och Unga, som kom 2017, särtryck ur VISS.nu och några av de sammanställningar som finns på RMEs hemsida. 

Några bilder från Socialminister Annika Strandhälls besök på ME-mottagningen Stora Sköndal den 5 mars:Dr Anna Lindqjuist föreläser

Nästan alla deltagare


Per Juhlin, Anna Lindquist, Annika Strandhäll, Anders Rehnström


Trevligt att träffas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar