måndag 19 juni 2017

David Tuller behöver din hjälp! Fortsätter granska PACE-studien

David Tuller är en amerikansk undersökande reporter med en doktorsgrad i folkhälsa vid University of California, Berkeley. I ME/CFS-sammanhang är han mest känd för sin granskning och skarpa kritik av den så kallade PACE-studien.

Tullers efterforskningar och flera uppföljande artiklar avslöjade hur PACE-författarna brutit mot grundläggande vetenskapliga och etiska principer. Han visade att studiens rapporterade slutsatser -- att gradvis utökad träning och kognitiv beteendeterapi är effektiva och kan leda till tillfrisknande -- inte går att lita på. Tullers arbete har på ett kraftfullt och effektivt sätt påverkat den internationella debatten kring PACE och den ideologiska KBT/GET-rörelsen, mer än någon annan hittills lyckats åstadkomma.

Insamling pågår -- ditt bidrag behövs!
Fram till 30 juni pågår en insamling till stöd för Tullers fortsatta granskning av PACE-studien och annan problematisk forskning om ME/CFS. Ditt bidrag behövs. Varje gåva är viktig och betydelsefull, oavsett storlek!

OBS! Just nu tredubblas varje gåva, tack vare ett mycket generöst bidrag från ME/CFS-förkämpen Erica Verillo. Om du skänker exempelvis 10 dollar så sätts 30 dollar in på insamlingens konto. Fantastiskt, eller hur!

Ge en gåva till David Tullers insamling här!

RME stödjer David Tuller i hans fortsatta arbete
RMEs styrelse har beslutat att stödja Tuller med 100 dollar, eftersom vi anser att Tullers arbete är oerhört värdefullt. 

Hjälp till att sprida!
Många ME/CFS-drabbade och deras familjer har dålig ekonomi pga sjukdomens konsekvenser. Ingen ska behöva känna sig otillräcklig för att de inte kan ge en ekonomisk gåva. Att sprida länken och info om insamlingen är precis lika värdefullt och viktigt. Dela länken på sociala medier och mejla den till föräldrar, syskon, släktingar, vänner och kollegor. Förklara för dem varför just den här insamlingen är viktig för dig, och tala om för dem att minsta lilla gåva är betydelsefull.

Varför är detta viktigt för ME/CFS-sjuka i Sverige?
Allt det här som Tuller arbetar med är sådant som i allra högsta grad påverkar även oss ME/CFS-sjuka här i Sverige, inte minst vad gäller medicinsk vård, medicinpolitik, sjukförsäkring och sociala frågor. Hans arbete kan till exempel på ett påtagligt sätt hjälpa till att påverka vilken typ av behandling som myndigheterna kommer att rekommendera när det tas fram nationella vårdprogram och riktlinjer för ME/CFS, och vilken inriktning forskningen får framöver.

Vad kommer pengarna användas till?
Tullers anställning vid Berkeley tar slut 30 juni, efter nio år. Universitetet har dålig ekonomi och anslagen är knappa. Han har därför startat denna insamling, i hopp om att få in tillräckligt mycket pengar för att i ett år till kunna fortsätta göra efterforskningar, blogga och publicera artiklar. Han vill skriva mer om bl a intressekonflikter, FINE-studien, Cochranes missvisande systematiska sammanställningar, felaktiga påståenden om kostnadseffektivitet etc. 

Varför har Tuller valt att fokusera just på ME/CFS-forskning?
Så här skriver han själv: "Jag inledde denna satsning eftersom jag började förstå att PACE-behandlingarna, gradvis utökad träning och kognitiv beteendeterapi, inte bara var värdelösa utan rentav kunde orsaka allvarlig skada. Fastän patienter i flera år ägnat sig åt att dokumentera studiens oacceptabla brister har vetenskapsvärlden i stort avfärdat och förlöjligat deras välgrundade bekymran."

Ge en gåva till David Tullers insamling här!


Läs mer:

MEAction: Tuller on PACE Investigation Plans: Not Beholden to Anyone
http://www.meaction.net/2017/06/08/interview-with-tuller-on-pace-work/ 

David Tuller på Crowdrise: Update #1 Two weeks to go...
https://www.crowdrise.com/fundraiser/campaign-updates/1306193#!/status/1

RME om KBT/GET
http://rme.nu/node/72


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar