torsdag 23 februari 2017

Medel till svensk biomedicinsk forskning om ME/CFS

RME har ett konto som bär namnet "forskningskonto". Dit kan man skänka en slant om man på ett enkelt sätt vill bidra med pengar till biomedicinsk forskning om ME/CFS! 

Under hösten 2016 skänkte våra medlemmar och andra, via RME, drygt 120 000 kronor till OMF och den forskning kring ME/CFS de stödjer. En helt fantastisk summa!

Nu i februari 2017 beslutade RME Sveriges styrelse att det var dags igen!


I början av februari skickades ytterligare 100 000 kronor till OMF. Dessa pengar är öronmärkta för biomedicinsk forskning om ME/CFS i Sverige.

Sammanlagt har vi alltså hjälpts åt att samla in över 220 000 svenska kronor till den viktiga forskningen kring ME/CFS vilket känns helt fantastiskt! Tusen tack till alla som hjälpt till!

I dagarna kom en hälsning från OMF (den engelska originaltexten finns längst ner i inlägget):

Tack till våra kära vänner på RME Sverige för ert generösa bidrag på $11,400 för att stödja OMF's forskning. På vår styrelses vägnar, vårt vetenskapliga råd och viktigast av allt, våra patienter, mottager vi tacksamt er donation för att hjälpa forskningen i sverige specifikt att fortskrida. Som Linda skrev så kommer hon ta kontakt med er.

Er vänskap har hjälpt OMF att öka forskningen för att finna svar. Vi uppskattar hjärtligt er roll i vår internationella familj vilket hjälper till att utöka vårt samarbete och vårt mål med hopp för alla patienter.

Vi ser fram emot att möta er denna sommar. 
Återigen, tack!
Marilyn Simon-Gersuk
Director of Communications & Development

Open Medicine Foundation (OMF)

Vill man hjälpa till att möjliggöra för mer forskning gör man det enklast genom att skicka pegnar till RME:s forskningskonto:
Bankgironummer: 136-7481
Swishnummer: 123 056 33 95 (mottagare: RME Forskning)


Thank you to our dear friends in RME Sweden for your generous donations for a total of $11,400 to support OMF's research. On behalf of our Board of Directors, our Scientific Advisory Board, and most importantly, patients, we gratefully accept your donation to help fund research that is going on in Sweden specifically. As Linda shared, she will connect directly with you.

Your friendship is helping OMF to accelerate research to find answers.  We sincerely appreciate your role in our international family that is helping to enhance our collaborations and expand our reach for HOPE for all patients.

We look forward to seeing you this summer.
Again, thank you!!


Marilyn Simon-Gersuk
Director of Communications & Development

Open Medicine Foundation (OMF)

www.openmedicinefoundation.org

Fast-tracking revolutionary research for ME/CFS

& related chronic complex diseases

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar