måndag 3 juli 2017

Delta i RME:s sommarutmaning!

ME/CFS är en svårt funktionsnedsättande sjukdom som idag klassas som neurologisk av WHO. Forskare har funnit avvikelser i bland annat hjärnan, immunförsvaret och problem med energiproduktionen på cellnivå.

Man beräknar att ME/CFS är dubbelt så vanligt som MS men forskningen haltar då pengar saknas. Våra duktiga forskare behöver medel för att kunna fortsätta bedriva den biomedicinska forskning vi hoppas ska kunna hjälpa oss i framtiden.

Läs mer om ME/CFS på www.rme.nu


Syntolkning av text på bild:

RME:s sommarutmaning
Nu samlar vi in pengar till forskningen!
Swisha 10 kronor, dela och uppmana fler att göra detsamma!

Inom ME/CFS-forskningen görs nu många nya upptäckter som vi på sikt hoppas ska leda till biomarkörer för lättare diagnosticering och hopp om bot i framtiden. För att detta ska vara möjligt krävs mer pengar till forskningen.
Hjälp till du med!

Swisha 10 kronor till 123 056 33 95
(Mottagare RME forskning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar