måndag 13 mars 2017

Krav om att PACE-artikeln dras tillbaka

År 2011 publicerades den så kallade PACE-studien i tidskriften the Lancet. Enligt studien skulle behandlingsmetoderna kognitiv beteendeterapi och gradvis ökad träning ha gjort att 60 procent av de ME/CFS-sjuka förbättrades och 22 procent tillfrisknade.

Hösten 2016 uppdagades att studien var manipulerad. En ny granskning visade då att resultaten hade blåsts upp med 400 procent. Läs RME:s pressmeddelande om det hela här. Även Läkartidningen skrev om forskningsfusket.

Nu publiceras ett öppet brev som kräver att PACE-artikeln om "tillfrisknande" ska dras tillbaka. Brevet är undertecknat av fler än 100 vetenskapsmän, läkare, professorer och patientorganisationer, bland annat RME och Anders Rosén från Linköpings universitet. Här kan du läsa brevet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar